DOÇ. DR. Mücahit ÖZBİLGİN


1971 yılında Antalya’da doğdum. İlköğretim eğitimimi Antalya da tamamladım. 1989-1995 yıllarında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp eğitimimi tamamladım. 1995-1997 yılları arasında Pratisyen hekim olarak Devlet Hizmet Yükümlülüğümü Siirt-Şirvan sağlık ocağında yaptım. Pratisyen hekim olarak; Antalya Korkuteli Devlet Hastanesi ve Antalya Kemer Devlet Hastanelerinde görev yaptım. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Genel Cerrahi uzmanlık eğitimime başladım. 2008 yılında Genel Cerrahi uzmanı ünvanı aldıktan sonra, 2008-2010 yılları arasında uzmanlık sonrası Devlet Hizmet Yükümlülüğü Hizmetimi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptım. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi’nin nakil sorumlu yardımcısı ve doçent olarak akademik ve klinik çalışmalarına  devam etmektedir. 2022 tarihinden itibaren Hepatopankreatobilier alandaki Genel Cerrahi mesleğimi ‘’HPB Cerrahi Klinik’’ çatısı altında devam ettirmekteyim.


Hakkımda

ÇALIŞMA ALANLARI


Hepatopankreatobilier (karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları) Cerrahi. (Laparoskopik (kapalı) ve açık cerrahi)
Hepatopankreatobilier kanserlerin; Nüks (tekrarlayan) ve Metastatik (diğer organlara yayılmış) Cerrahisi
Hepatopankreatobilier Komplikasyon Cerrahisi
Retroperitoneal Tümör Cerrahisi

CERRAHİ İLGİ ALANLARI

KARACİĞER HASTALIKLARI:
Karaciğerin Benign (iyi huylu) Tümörleri
-Kist Hidatik
-Hepatik Adenom
-Fokal Nodal Hiperplazi (FNH)
-Bilier Hamartom ve Kist Adenom
-Kavernöz Hemanjiom
-Karaciğer içi safra taşları (Hepatolitiazis)

Karaciğerin Malign (kötü huylu) Tümörleri
-Hepatosellüler Kanser (HCC)
-Kolanjiosellüler Karsinom (CCC)
-Klatskin Tümörleri

Metastatik Karaciğer Tümörleri
Kolon, Rektum, İnce barsak, Meme, Mide, Akciğer, Böbrek, Over, Tiroid, Malign Melanom tümörlerinin Karaciğere yayılması
PANKREAS HASTALIKLARI:
Pankreasın Kistik Tümörleri
-Seröz Kistik Tümörler
-Müsinöz Kistik Tümörler
-İntra Duktal Papiller Müsinöz Tümörler (IPMN)
-Nadir Kistik Tümörler (Kistik İnsülinoma, Asiner Hücreli Kistadeno- karsinoma, Kistik Koriokarsinoma, Solid Psödopapiller Neoplazmlar, Kistik Lenfanjiomatöz Neoplazmlar, Kistik Teratoma)

Pankreas Psödokistleri

Pankreatik Kanal Taşları

Kronik Pankreatit

Pankreas Malign Tümörleri
-Adenokanser
-Nöroendokrin Tümör
SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI HASTALIKLARI:
Safra Kesesi İyi Huylu Hastalıkları
-Safra Kesesi Taşları
-Safra Kesesi Polipleri
-Safra Kesesi Adenomu ve Adenomyomatozisi

Safra Kesesi Kötü Huylu Hastalıkları
-Safra Kesesi Kanserleri

Safra Yolları Kistik Hastalıkları (Koledok Kistleri)

Safra Yollarında İmpakte Taş (Koledokolitiazis)

Safra Yolları Yaralanmaları

Safra Yolları Tümörleri