Doç. Dr. Mücahit ÖZBİLGİN


Genel Cerrahi Uzmanı
Karaciğer - Pankreas Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi

HPB Cerrahi Klinik Kurucu Ortağı

CERRAHİ İLGİ ALANLARI

KARACİĞER HASTALIKLARI:
Karaciğerin Benign (iyi huylu) Tümörleri
-Kist Hidatik
-Hepatik Adenom
-Fokal Nodal Hiperplazi (FNH)
-Bilier Hamartom ve Kist Adenom
-Kavernöz Hemanjiom
-Karaciğer içi safra taşları (Hepatolitiazis)

Karaciğerin Malign (kötü huylu) Tümörleri
-Hepatosellüler Kanser (HCC)
-Kolanjiosellüler Karsinom (CCC)
-Klatskin Tümörleri

Metastatik Karaciğer Tümörleri
Kolon, Rektum, İnce barsak, Meme, Mide, Akciğer, Böbrek, Over, Tiroid, Malign Melanom tümörlerinin Karaciğere yayılması
PANKREAS HASTALIKLARI:
Pankreasın Kistik Tümörleri
-Seröz Kistik Tümörler
-Müsinöz Kistik Tümörler
-İntra Duktal Papiller Müsinöz Tümörler (IPMN)
-Nadir Kistik Tümörler (Kistik İnsülinoma, Asiner Hücreli Kistadeno- karsinoma, Kistik Koriokarsinoma, Solid Psödopapiller Neoplazmlar, Kistik Lenfanjiomatöz Neoplazmlar, Kistik Teratoma)

Pankreas Psödokistleri

Pankreatik Kanal Taşları

Kronik Pankreatit

Pankreas Malign Tümörleri
-Adenokanser
-Nöroendokrin Tümör
SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI HASTALIKLARI:
Safra Kesesi İyi Huylu Hastalıkları
-Safra Kesesi Taşları
-Safra Kesesi Polipleri
-Safra Kesesi Adenomu ve Adenomyomatozisi

Safra Kesesi Kötü Huylu Hastalıkları
-Safra Kesesi Kanserleri

Safra Yolları Kistik Hastalıkları (Koledok Kistleri)

Safra Yollarında İmpakte Taş (Koledokolitiazis)

Safra Yolları Yaralanmaları

Safra Yolları Tümörleri

ÇALIŞMA ALANLARI


Hepatopankreatobilier (karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları) Cerrahi. (Laparoskopik (kapalı) ve açık cerrahi)
Hepatopankreatobilier kanserlerin; Nüks (tekrarlayan) ve Metastatik (diğer organlara yayılmış) Cerrahisi
Hepatopankreatobilier Komplikasyon Cerrahisi
Retroperitoneal Tümör Cerrahisi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

1971 yılında Antalya’da doğdum. İlköğretim eğitimimi Antalya da tamamladım. 1989-1995 yıllarında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp eğitimimi tamamladım. 1995-1997 yılları arasında Pratisyen hekim olarak Devlet Hizmet Yükümlülüğümü Siirt-Şirvan sağlık ocağında yaptım. Pratisyen hekim olarak; Antalya Korkuteli Devlet Hastanesi ve Antalya Kemer Devlet Hastanelerinde görev yaptım. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Genel Cerrahi uzmanlık eğitimime başladım. 2008 yılında Genel Cerrahi uzmanı ünvanı aldıktan sonra, 2008-2010 yılları arasında uzmanlık sonrası Devlet Hizmet Yükümlülüğü Hizmetimi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptım. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi’nin nakil sorumlu yardımcısı ve doçent olarak akademik ve klinik çalışmalarına  devam etmektedir. 2022 tarihinden itibaren Hepatopankreatobilier alandaki Genel Cerrahi mesleğimi ‘’HPB Cerrahi Klinik’’ çatısı altında devam ettirmekteyim.

ULUSLARARASI (SCI) HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

1-Karademir Sedat, Astarcıoğlu Hüseyin, Özbilgin Mücahit, Özkardeşler Sevda, Yılmaz Tuğbahan, Akarsu Mesut, Akan Mert, Özzeybek Saniye Deniz, Obuz Funda, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2006). ‘’Efficacy of right anterior sector drainage reconstruction in right-lobe live-donor transplantation. transplantation proceedings, 38(10), 3582-3584., doi: 10.1016/j.Transproceed. 2006.

 2- Avkan Oğuz Vildan, Koçak Nilüfer, Köse Hatice, Ünek Tarkan, Özbilgin Mücahit, Karademir Sedat, Kaynak Süleyman ‘’Ocular toxoplasmosis developed after liver transplantation’’. Mikrobiyol bul.2012.

3- Ünek Tarkan, Özbilgin Mücahit, Arslan Baha, Sevinç Ali İbrahim , Karademir Sedat, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2012). ‘’Outcomes of ıncisional hernia repair following liver transplantation’’. Turkiye klinikleri journal of medical sciences, 32(2), 346-353., doi: 10.5336/medsci.2011-22984

4- Avkan Oğuz Vildan, Özkardeşler Sevda, Ünek Tarkan, Özbilgin Mücahit, Mert Akan, Firuzan Esin, Köse Halil, Astarcıoğlu İbrahim Kemal, Karademir Sedat (2013). ‘’Risk factors for early bacterial ınfections in liver transplantation’’. transplantation proceedings, 45(3), 993-997., doi: 10.1016/ J.Transproceed.2013.02.067

5- Özkardeşler Sevda, Avkan Oğuz Vildan, Mert Akan, Ünek Tarkan, Özbilgin Mücahit, Meseri Dalak Reci, Çimen Meltem, Karademir Sedat (2013). ‘’Effects of blood products on nosocomial ınfections in liver transplant recipients’’. Experimental and clinical transplantation, 11(6), 530-536., doi: 10.6002/ ect.2012.0286

6- Özbilgin Şule, Özbilgin Mücahit, Küçüköztaş Beyza, Kamacı Gonca, Ünek Tarkan, Yurtlu Bülent Serhan, Güneli Mehmet Ensari, Hancı Volkan, Günerli Ali (2013). ‘’Evaluation of the effectiveness of sugammadex for verapamil ıntoxication’’. Basic clinical pharmacology toxicology, 113(4), 280-285., doi: 10.1111/bcpt.12089

7- Ünek Tarkan, Egeli Tufan, Özbilgin Mücahit, Arslan Naciye Çigdem, Astarcıoglu Huseyin, Karademir Sedat, Atasoy Gülsen, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2013). ‘’Retrospective analysis of risk factors affecting pacreatic fistula formation after the closure of the pancreatic stump with sutures in distal pancreatectomy’’. Hepato-gastroenterology, 60(127), 1778-84.

8- Özbilgin Mücahit, Egeli Tufan, Ünek Tarkan, Özkardeşler Sevda, Avkan Oğuz Vildan, Sağol Özgül, Özbilgin Şule, Bacakoğlu Aylin, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2015). ‘’Incidence of late acute rejection in living donor liver transplant patients, risk factors, and the role of ımmunosuppressive drugs’’. Transplantation  proceedings,  47(5), 1474-1477., doi: 10.1016/ j.transproceed. 2015.04.076

9- Avkan Oğuz Vildan, Ünek Tarkan, Firüzan Esin, Özbilgin Mücahit, Egeli Tufan, Bacakoğlu Aylin, Gülay Zeynep, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2015). ‘’Bacterial pathogens ısolated in liver transplant recipients with surgical site ınfection and antibiotic treatment’’ . Transplantation proceedings, 47(5), 1495-1498., doi: 10.1016/j.transproceed.2015.04.047

10- Avkan Oğuz Vildan, Ünek Tarkan, Yapar Nur, Firuzan E, Özbilgin Mücahit, Özkardeşler Sevda, Doluca Dereli M, Karademir Sedat. "Risk factors and prevalence for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophylaxis, 10-year follow-up", Medical Mycology, 2/1/10/1-5, 2015.

11- Özbilgin Şule, Hancı Volkan, Ömür Dilek, Özbilgin Mücahit, Tosun Mine, Yurtlu Bülent Serhan, Küçükgüçlü Semih, Arıkan Atalay (2016). ‘’Morbidity and mortality predictivity of nutritional assessment tools in the postoperative care unit’’. Medicine, 95(40), 5038, doi: 10.1097/ md.0000000000005038

12- Akarsu Mesut, Ünek Tarkan, Avcu Ayhan, Özbilgin Mücahit, Egeli Tufan, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2016). ‘’Evaluation of pregnancy outcomes after liver transplantation’’. Transplantation proceedings, 48(10), 3373-3377., doi: 10.1016/j.transproceed.2016.09.033

13- Özbilgin Şule, Özkardeşler Sevda, Akan Mert, Boztaş Nilay, Özbilgin Mücahit, Ergür Bekir Uğur, Derici Zekai Serhan, Güneli Mehmet Ensari, Meseri Dalak Reci (2016). ‘’Renal ıschemia/reperfusion ınjury in diabetic rats: the role of local ıschemic preconditioning’’. Biomed research ınternational, 2016, 1-9., doi: 10.1155/2016/8580475

14- Ersen Ayca, Aysal Ağalar Anıl, Özer Erdener, Ağalar Cihan, Ünek Tarkan, Egeli Tufan, Özbilgin Mücahit, Astarcıoğlu İbrahim Kemal, Olguner Mustafa, Obuz Funda, Sağol Özgül (2016). ‘’Solid-pseudopapillary neoplasm of the pancreas: a clinicopathological review of 20 cases including rare examples’’. pathology - research and practice, 212(11), 1052-1058., doi: 10.1016/j.prp.2016.09.006

15- Aksu Erdost Hale, Özkardeşler Sevda, Öçmen Elvan, Avkan Oğuz Vildan, Akan Mert, İyilikçi Karaoğlan Leyla, Ünek Tarkan, Özbilgin Mücahit, Meseri Dalak Reci, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2015). ‘’Acute renal ınjury evaluation after liver transplantation: with rıfle criteria’’. transplantation proceedings, 47(5), 1482-1487., doi: 10.1016/ j.transproceed.2015.04.065

16- Avkan Oğuz Vildan, Ünek Tarkan, Yapar Nur, Firuzan Esin, Özbilgin Mücahit, Özkardeşler Sevda, Doluca Dereli Mine, Karademir Sedat (2015). ‘’Risk factors and prevelance for candidemia in liver transplant recipients without antifungal prophylaxisi 10 year follow up’’. medical mycology

17- Ünek Tarkan, Egeli Tufan, Özbilgin Mücahit, Çelik Ali, Koray Atilla, Ağalar Cihan, Arslan Naciye Çiğdem, Karademir Sedat, Bora Seymen, Gülay Hüseyin, Derici Zekai Serhan, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2017). ‘’Long-term results of living donors in simultaneous kidney and liver transplantations’’. Transplantation proceedings, 49(3), 403-406., doi: 10.1016/ J.Transproceed. 2017.01.020

18- Özbilgin Mücahit, Ünek Tarkan, Egeli Tufan, Ağalar Cihan, Özkardeşler Sevda, Obuz Funda, Ellidokuz Hülya, Karademir Sedat, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2017). ‘’Hepatic artery reconstruction with autologous ınferior mesenteric artery graft in living donor liver transplant recipients’’ . Transplantation proceedings, 49(3), 566-570., doi: 10.1016/ J.Transproceed.2017.01.044

19- Özbilgin Mücahit, Ünek Tarkan, Egeli Tufan, Ağalar Cihan, Özbilgin Şule, Hancı Volkan, Ellidokuz Hülya, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2017). ‘’The most frequently cited 100 articles in liver transplantation literature’’. Transplantation proceedings, 49(3), 551-561., doi: 10.1016/j.transproceed.2017.01.042

20- Özbilgin Mücahit, Ünek Tarkan, Egeli Tufan, Ağalar Cihan, Özkardeşler Sevda, Karadeniz Emre, Ellidokuz Hülya, Obuz Funda, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2017). ‘’Complications in donors using right liver graft: analysis of 280 consecutive cases’’. Transplantation proceedings, 49(3), 580-586., doi: 10.1016/ J.transproceed.2017.01.043

21- Egeli Tufan, Ünek Tarkan, Özbilgin Mücahit, Ağalar Cihan, Derici Zekai Serhan, Akarsu Mesut, Ünek İlkay Tuğba, Aysin Murat, Bacakoğlu Aylin, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2017). ‘’De novo malignancies after liver transplantation: a single ınstitution experience’’. Experimental and clinical transplantation, doi: 10.6002/ect.2017.0111

22- Astarcıoğlu İbrahim Kemal, Egeli Tufan, Ünek Tarkan, Akarsu Mesut, Sağol Özgül, Obuz Funda, Özbilgin Mücahit, Ağalar Cihan, Ağalar Anıl Aysal (2018). ‘’Liver transplant in patients with primary sclerosing cholangitis: long-term experience of a single center’’. Experimental and clinical transplantation, 16(4), doi: 10.6002/ect.2018.0159

23- Ağalar Cihan, Derici Zekai Serhan, Çevlik Ali Durubey, Aksoy Süleyman Özkan, Egeli Tufan, Boztaş Nilay, Özbilgin Mücahit, Sarıoğlu Sülen, Ünek Tarkan (2018). ‘’Does the stump knotting technique and specimen retrieval method effects morbidity and outcomes in laparoscopic appendectomy?’’. Turkish journal of trauma and emergency surgery, doi: 10.5505/tjtes.2018.90382

24-Astarcıoğlu İbrahim Kemal, Egeli Tufan, Gülcü Aytaç, Özbilgin Mücahit, Ağalar Cihan, Çeşmeli EB, Kaya E, Karademir Sedat, Ünek Tarkan. "Vascular complications after liver transplantation", Experimental and Clinical Transplantation, /2018, 2018

25- Egeli Tufan, Ünek Tarkan, Ağalar Cihan, Derici Zekai Serhan, Özbilgin Mücahit, Akarsu Mesut, Bacakoğlu Aylin, Ellidokuz Hülya, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2018). ‘’Analysis of causes and risk factors for late mortality after liver transplant: how can we obtain better longterm survival?’’. Experimental and clinical transplantation, doi: 10.6002/ect.

26- Özgen Alpaydın Aylin, Özbilgin Mücahit, Abdullayeva M, Mersin SS, Egeli Tufan, Ünek Tarkan, Kılınç Oğuz, Astarcıoğlu İKemal, Avkan Oğuz Vildan, "Determinants and characteristics of tuberculosis in liver transplant recipients", Turkish Journal of Medical Sciences, Turk J Med Sci. 2018,12;48(6):1162-1166, 2018

27- Ağalar Cihan, Egeli Tufan, Unek Tarkan, Özbilgin Mücahit, Aysal Aysal, Çevlik Ali Durubey, Sagol Özgül, Bacakoglu Aylin, Ellidokuz Hülya, Astarcioglu İbrahim, "The Glasgow Prognostic Score and Hepatic Glasgow Prognostic Score Predicts Prognosis in Both Deceased Donor and Living Donor Liver Transplantation for Hepatocellular Cancer", Transplantation Proceedings, 2019.02.004, 2019

28- Egeli Tufan, Ünek Tarkan, Ağalar Cihan, Özbilgin Mücahit, Derici Zekai Serhan, Çevlik Ali Durubey, Akarsu Mesut, Altay Canan, Barlık Obuz Funda, Ellidokuz Hülya, Astarcıoğlu İbrahim Kemal, "The Analysis of Posthepatectomy Liver Failure Incidence and Risk Factors Among Right Liver Living Donors According to Internationa l Study Group of Liver Surgery Defination", Transplantation Proceedings, S0041-1345(18)31650-6, 2019

29- Ağalar Cihan, Aysal Anıl, Ünek Tarkan, Egeli Tufan, Özbilgin Mücahit, Akturk N, Semiz HS, Ünek Tarkan, Akarsu Mesut, Soytürk Müjde, Ellidokuz Hülya, Sağol Özgül, Astarcıoğlu İbrahim. "The Role of Log Odds of Positive Lymph Nodes in Predicting the Survival after Resection for Ampullary Adenocarcinoma", Pathology & Oncology Research, 2019

30-Egeli Tufan, Ünek Tarkan, Ağalar Cihan, Özbilgin Mücahit, Derici Zekai Serhan, Çevlik Ali Durubey, Akarsu Mesut, Ellidokuz Hülya, Astarcıoğlu İKemal, "Survival Outcomes After Liver Transplantation in Elderly Patients A Single Center Retrospective Analysis", Transplantation Proceedings, S0041-1345(18)31675-0, 2019

31- Ağalar Cihan, Aysal Anıl, Unek Tarkan, Egeli Tufan, Özbilgin Mücahit, Akturk N, Semiz HS, Unek Tarkan, Akarsu Mesut, Soytürk Müjde, Ellidokuz Hülya, Sagol Özgül, Astarcıoğlu İbrahim. "The Role of Log Odds of Positive Lymph Nodes in Predicting the Survival after Resection for Ampullary Adenocarcinoma", Pathology & Oncology Research, 2019, 2019

32-Karadeniz Emre, Özbilgin Mücahit, Egeli Tufan, Ağalar Cihan, Çevlik Ali Durubey, Aysal Ağalar Anıl, Ellidokuz Hülya, Ünek Tarkan, Astarcıoğlu İKemal, "Assessment of Effect of Intraperitoneal Tacrolimus on Liver Regeneration in Major (70%) Hepatectomy Model After Experimental Pringle Maneuver in Rats", Transplantation Proceedings, S0041-1345(18)31813, 2019

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:

1- Ünek Tarkan, Egeli Tufan, Özbilgin Mücahit, Ağalar Cihan, Akarsu Mesut, Obuz Funda, Sağol Özgül, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2016). ‘’Reduced size left lobe living liver transplantation in pediatric patient’’. 15th congress of the middle east society for organ transplantation, (özet bildiri)

2- Egeli Tufan, Ünek Tarkan, Ağalar Cihan, Derici Zekai Serhan, Özbilgin Mücahit, Çevlik Ali Durubey, Akarsu Mesut, Bacakoğlu Aylin, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2018). ‘’Canlı vericiden sağ karaciğer nakli donerlerinde ısgls tanımlamasına göre postoperatif karaciğer yetmezliği analizi’’. Türkiye organ nakli kuruluşları kordinasyon derneği 12. kongresi, (özet bildiri)

3- Özbilgin Mücahit (2018). ‘’Hepatosellüler kanser nedeniyle canlıdan karaciğer transplantasyonu yapılanhastalardaki rekürrens oranlarımız ve nedenleri’’. Evre 4 metastatik kolorektal kanserde güncel yaklaşımlar, 6.toplantı, (özet bildiri)

4- Aksoy Süleyman Özkan, Sökmen Selman, Arslan Baha, Özbilgin Mücahit, Sağol Özgül (2010). ‘’Poly tetrafluoroethylene (e-ptfe) dualmesh can harbor malignant tumor cells a case report’’. ınternatıonal congress of european hernıa socıety, (özet bildiri)

5- Egeli Tufan, Ünek Tarkan, Özbilgin Mücahit, Ağalar Cihan, Akarsu Mesut, Bacakoğlu Aylin, Sağol Özgül, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2016). ’’ Erişkin hastalarda kronik kolestatik karaciğer hastalığı nedeni uygulanan karaciğer naklinin uzun dönem sonuçları’’. Türkiye organ nakli kuruluşları kordinasyon derneği 11. kongresi, (özet bildiri)

6- Egeli Tufan, Ünek Tarkan, Ağalar Cihan, Özbilgin Mücahit, Çeşmeli Engin Barış, Kaya Eren, Bacakoğlu Aylin, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2018). ‘’Canlı vericide karaciğer naklinde ven rekonstriksiyonu için kullanılan polytetrafluoroethylene  greftin gastrointestinal sisteme migrasyonu ve komplikasyonsuz spontan deşarjı’’. Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 12. kongresi, (özet bildiri)

7- Özbilgin Mücahit, Ünek Tarkan, Egeli Tufan, Ağalar Cihan, Özkardeşler Sevda, Altay Canan, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2018). ‘’Canlıdan sağ lob karaciğer transplantasyonlarında ön sektör venöz drenajı yapılan ve yapılmayan olguların komplikasyon, rejeksiyon ve greft sağ kalım açısından karşılaştırılması’’. Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 12. kongresi, (özet bildiri)

8- Sökmen Selman, Özbilgin Mücahit, Canda Aras Emre, Sarıoğlu Sülen, Sağol Özgül, Füzün Mehmet (2008). ‘’The prognostic significance of circumferential resection margin ınvolvement in colon cancer’’. 49. annual meetıng, the socıety for surgery of the alımentary tract, (özet bildiri)

9- Ağalar Cihan, Özbilgin Mücahit, Egeli Tufan, Ünek Tarkan, Akarsu Mesut, Ayhan Ziya, Aysal Ağalar Anıl, Sağol Özgül, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2018). ‘’Wilson hastalığında karaciğer transplantasyonu tek merkezden uzun süreli deneyim’’. Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 12. kongresi, (özet bildiri)

10- Özbilgin Mücahit, Ünek Tarkan, Egeli Tufan, Ağalar Cihan, Özkardeşler Sevda, Gülcü Aytaç, Akarsu Mesut, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2018). ‘’Canlıdan sağ lob karaciğer transplantasyonlarında safra yolu rekonstriksiyonu ile ilişkili  komplikasyonlarımız tek merkez deneyimi’’. türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 12. kongresi 28/10/2018 22:22:22 sayfa: 4, (özet bildiri)

11- Egeli Tufan, Ünek Tarkan, Ağalar Cihan, Özbilgin Mücahit, Derici Zekai Serhan, Akarsu Mesut, Bacakoğlu Aylin, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2018). ‘’İleri yaşta hasta grubunda karaciğer nakli sonrası erken ve geç dönem sağkalım analizi’’. türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 12. kongresi, (özet bildiri)

12- Ağalar Cihan, Egeli Tufan, Ünek Tarkan, Özbilgin Mücahit,Ağalar Anıl Aysal, Çevlik Ali Durubey, Sağol Özgül, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2018). ‘’Gloskow prognostik skoru ve varyantlarının hepatosellüler karaciğer kanseri nedeniyle yapılan karaciğer nakillerinde prognozun değerlendirilmesindeki etkisi’’. Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği 12. kongresi, (özet bildiri)

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

1-Özbilgin Mücahit, Egeli Tufan,Ünek Tarkan, Ağalar Cihan, Değirmenci  Alikadir, Özkardeşler Sevda, Sağol Özgül, Ellidokuz Hülya, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2018). ‘’Yükselmiş kan eozinofil sayısı canlı vericili karaciğer transplantasyonu sonrası geç ortaya çıkan akut rejeksiyonun (GOAR) tahmininde önemli bir belirteç olabilir mi?’’. SDÜ tıp fakültesi dergisi, doi: 10.17343/ sdutfd.429435

2- Özbilgin Mücahit, Ünek Tarkan, Ağalar Cihan, Egeli Tufan, Derici Zekai Serhan, Altay Canan, Akarsu Mesut, Özkardeşler Sevda, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2018). ‘’Does the ligation of gastroduodenal artery performed at arterial steal syndrome ın living donor liver transplantation cause complications ın duct-to-duct biliary anastomosis?’’. Dokuz Eylül Üniversitesi tıp fakültesi dergisi, 32(2), 131-140., doi: 10.5505/deutfd.2018.49140

3- Ağalar C, Olgun A, Özbilgin Mücahit, Atila K, Çevlik AD, Derici ZS, Pişkin Ö, Özkal S, Egeli T, Ünek T, "İmmün trombositopenik purpura tanılı hastalarda laparoskopik splenektomiye yanıt: Tek merkez verilerinin değerlendirilmesi", DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2019-33(2): 121-127, 2019

4-Ağalar C, Olgun A, Özbilgin Mücahit, Atila K, Çevlik AD, Derici ZS, Pişkin Ö, Özkal S, Egeli T, Ünek T, "İmmün trombositopenik purpura tanılı hastalarda laparoskopik splenektomiye yanıt: Tek merkez verilerinin değerlendirilmesi", DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2019-33(2): 121-127, 2019

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

1-Ünek Tarkan, Özbilgin Mücahit, Astarcıoğlu Hüseyin, Karademir Sedat, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2006). ‘’Karaciğerin benign ve malign hastalıklarında hepatektomi’’. 23. ulusal gastroenteroloi kongresi, (kontrol no: 4428068)

2- Astarcıoğlu Hüseyin, Ünek Tarkan, Derici Zekai Serhan, Özbilgin Mücahit, Önder Tolga, Aksoy Süleyman Özkan, Karademir Sedat, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2008). ‘’Karaciğer transplantasyonunda güvenli ve kolaylaştırılmış hepatektomi: geçici porto-kaval şant altında soldan sağa diseksiyon’’. Ulusal cerrahi kongresi 2008

3- Özbilgin Mücahit, Sökmen Selman, Sarıoğlu Sülen, Canda Aras Emre, Füzün Mehmet (2009). ‘’Kolon kanserinde radiyal sınırın prognostik önemi’’. 12. ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi

4- Aksoy Süleyman Özkan, Ünek Tarkan, Özbilgin Mücahit, Arslan Naciye Çiğdem, Karademir Sedat, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2011). ‘’Hepatosellüler karsinom tedavisinde karaciğer rezeksiyonu ve karaciğer transplantasyonu sonuçları’’. 10. ulusal hepatopankreatobilier cerrahi kongresi,

5- Ünek Tarkan, Karademir Sedat, Arslan Naciye Çiğdem, Egeli Tufan, Özbilgin Mücahit, Sağol Özgül, Obuz Funda, Atasoy Gülsen (2011). ‘’Karaciğer transplantasyonu yapılan hepatosellüler karsinomlu hastalarda uzun dönem sonuçlar’’. 10. hepatopankreatobilier cerrahi kongresi,

6- Gümüşgerdanlı Ali Cem, Bora Seymen, Ünek Tarkan, Özbilgin Mücahit, Direk Emre (2012). ‘’Ratlarda sistemik rapamisin uygulamasının postoperatif peritoneal adezyonlar üzerine etkisi’’. 18. ulusal cerrahi kongresi,

7- Neşani Said, Ünek Tarkan, Özbilgin Mücahit, Karademir Sedat, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2012). ‘’Pankreas rezeksiyonu yapılan hastalarda cerrahi alan infeksiyonları gelişmesinde etkili faktörlerin değerlendirilmesi’’. 18.ulusal cerrahi kongresi

8-İbiş Özgür, Ünek Tarkan, Arslan Naciye Çiğdem, Özbilgin Mücahit, Saydam Mehmet Serdar, Astarcıoğlu İbrahim Kemal, Karademir Sedat (2012). ‘’Proksimal pankreatikoduodenektomi sonrası ortaya çıkan postoperatif pankreatik fistüllerin risk faktörlerinin araştırılması’’. 18.ulusal cerrahi kongresi

9- Direk Emre, Ünek Tarkan, Özbilgin Mücahit, Egeli Tufan, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2013). ‘’Steatotik karaciğerli ratlarda yüzde 70 hepatektomi öncesi verilen granülosit koloni stimüle edici faktörün (G-CSF) karaciğer reenerasyonuna olan etkisi’’. 11. hepatopankreatobilier cerrahi kongresi

10- Ünek Tarkan, Özbilgin Mücahit, Egeli Tufan, Akarsu Mesut, Bacakoğlu Aylin, Karademir Sedat, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2014). ‘’Karaciğer nakli sonrası biliyer komplikasyonlar’’. 19.ulusal cerrahi kongresi,

11- Bişgin Tayfun, Ünek Tarkan, Egeli Tufan, Sarıoğlu Sülen, Özbilgin Mücahit, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2015). ‘’Ratlarda oluşturulan deneysel duodenum yaralanmalarında primer onarım, serozal patch ile onarım ve domuz dermal kollajeni onarımının karşılaştırılması’’. 12. Türk hepatopankreatobilier cerrahi kongresi

12- Özbilgin Mücahit, Egeli Tufan, Ünek Tarkan, Sağol Özgül, Obuz Funda, Soytürk Müjde, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2015). ‘’Klatskin tümörü rezeksiyonundan 3 yıl sonra ortaya çıkan ampulla vateri tümörü ve cerrahi tedavisi’’. 12. Türk hepatopankreatobilier cerrahi kongresi

13- Ünek Tarkan, Ağalar Cihan, Egeli Tufan, Özbilgin Mücahit, Obuz Funda, Ağalar Anıl Aysal, Sağol Özgül, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2016). ‘’Hiler kolanjiokarsinomların cerrahi tedavisi, dokuz eylül üniversitesi deneyimi’’. 20.ulusal cerrahi kongresi

14- Aysal Ağalar Anıl, Ağalar Cihan, Egeli Tufan, Özbilgin Mücahit, Ünek Tarkan, Somalı Işıl, Öztop İlhan, Obuz Funda, Astarcıoğlu İbrahim Kemal, Sağol Özgül (2017). ‘’Kolorektal karsinom karaciğer metastazlarında iki yönlü değerlendirme tümör ve parankime ait özelliklerin prognoza etkisi’’. 13. Türk hepatopankreatobilier  cerrahi kongresi

15- Aysal Ağalar Anıl, Ünek Tarkan, Egeli Tufan, Özbilgin Mücahit, Ağalar Cihan, Astarcıoğlu İbrahim Kemal, Obuz Funda, Soytürk Müjde, Sağol Özgül (2017). ‘’Pankreasın intraduktal papiller müsinöz neoplazisi: 25 olguluk seri’’. 13. Türk hepaopankreatobilier cerrhi kongresi

16- Karadeniz Emre, Özbilgin Mücahit, Ünek Tarkan, Egeli Tufan, Ağalar Anıl Aysal, Sağol Özgül, Ağalar Cihan, Astarcıoğlu İbrahim Kemal (2017). ‘’Ratlarda oluşturulan deneysel pringle manevrası sonrası yapılan major (70) hepatektomi modelinde intraperitoneal uygulanan takrolimusun karaciğer rejenerasyonuna etkisinin değerlendirilmesi’’. 13. Türk hepatopankretaobilier cerrahi kongresi

17- Özbilgin Mücahit (2018). ‘’Sarkopeninin pankreas adenokarsinomlarında postoperatif komplikasyonlar ve survey üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi’’. 21. ulusal cerrahi kongresi

18- Ağalar Cihan, Olgun Aybüke, Çevlik Ali Durubey, Özbilgin Mücahit, Koray Atilla, Derici Zekai Serhan, Pişkin Özden, Özkal Sermin, Egeli Tufan, Ünek Tarkan (2018). ‘’İdiyopatik trombositopenik purpura nedeniyle laparoskopik splenektomi uygulanan hastaların değerlendirilmesi, tek merkezlik deneyim’’. 21.ulusal cerrahi kongresi

GÖREV ALDIĞI PROJELER BİLİMSEL YAYINLARDA HAKEMLİKLERİ KATILDIĞI / GÖREV ALDIĞI MESLEKİ / BİLİMSEL / SANATSAL ETKİNLİKLER:

1- "Midazolam, Propofol ve Tiyopental’in Gastrik Ülser Üzerine Etkileri", Araştırma Projesi Koordinatörü: Uzm.Dr. Nilay BOZTAŞ, Münferit Proje, 2014.KB.SAG.036, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje. Özbilgin Mücahit; Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Mayıs 2014 - Mayıs 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Dergisi Dergisi Turkish Journal of Gastroenterology

YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER:

1- Karaciğer transplantasyonu, bölüm adı:(safra yolu komplikasyonları) (2015)., Özbilgin Mücahit, Egeli Tufan. Ven kitap yayın dağıtım, editör: sevda özkardeşler,  basım sayısı:1, sayfa sayısı 703, ısbn:978-605-66088-0-3, Türkçe (bilimsel kitap)

LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIĞI:

1-Ratlarda oluşturulan deneysel pringle manevrası sonrası yapılan major (%70) hepatektomi modelinde intraperitoneal uygulanan takrolimusun karaciğer rejenerasyonuna etkisinin değerlendirilmesi, Tez öğrencisi: Emre Karadeniz, (2017). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ,no:473912

KATILDIĞI / GÖREV ALDIĞI MESLEKİ / BİLİMSEL / SANATSAL ETKİNLİKLER:

1-Safra Yolu Yaralanmalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, İzmir, Kasım 2014, Narlıdere, Ekim 2014 (Düzenleme Kurulu üyesi olma ve Davetli konuşmacı olma)

2-International Symposiım On Innovative Expert Hepatobiliary Surgery Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Birimi, Narlıdere, Mayıs 2015 (Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici)

3-Periampuller Bölge Tümörlerinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Narlıdere, Aralık 2015 (Düzenleme Kurulu üyesi olma ve Davetli konuşmacı olma)

4- Aydın Onkoloji günleri sempozyumu , ‘’HCC de rezeksiyon veya karaciğer nakli’’ 2017 (Davetli konuşmacı)

5-Posttransplant Immunsupresyonda Farmakokinetik ve Etkileri Konulu Görevlendirmeye Katılmak Üzere, İzmir, Aralık 2018 (Davetli Konuşmacı)

KATILDIĞI KURSLAR:

1- Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Laboratuvar Kursu ve ileri laparoskopik cerrahi girişimler, laparoskopik genel cerrahi ameliyatları, Endoskopi, Kolonoskopi, ERCP  (Endoskopi ve kolonoskopi kursu, istanbul üniversitesi istanbul tıp fakültesi genel cerrrahi AD. 02.02.2009 - 27.02.2009) (ulusal)

2- Laparoskopik kasık ve karın duvarı fıtık cerrahisi kursu. (Kasık ve karın duvarı fıtıklarının laparoskopik cerrahisi, 9. ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi, 31.10.2009) (Ulusal)

3- Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi kursu. (TKRCD laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi kursu, izmir, 15.12.2011 -16.12.2011 (Ulusal)

4- Robotik Cerrahi Kursu. (18.ulusal cerrahi kongresi, 23.05.2012) (Ulusal)

5- Mikrocerrahi kursu. (20.Temel Mikrocerrahi kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 13.05.2014 -17.05.2014) (Ulusal)

6- İleri Hepatopankreatobilier Cerrahi kursu. (Training ın Minimal Access Surgery, IRCAD / University of Strasbourg, France, December 17-19, 2015, Uluslararası)

7-İmmünoloji ve Organ Nakli İmmünoloji kursu. (Konya,13.10.2016)  (Uluslararası)

DERNEK ÜYELİKLERİ:

Türk Cerrahi Derneği

Türkiye Hepatopankretobilier Cerrahi Derneği

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Cerrahi Enfeksiyon Derneği

Ege Cerrahi Derneği